Qytetarët e Strugës nuk respektojnë mjaftueshëm masat e qeverisë për të ndejtur në shtëpi dhe të mos mblidhen në turma me më shumë se 5 persona. Në fotografinë e më poshtme, duket që një grup njerëzish, të moshave të ndryshme, gjegjësisht moshat më të vjetra, janë duke pritur rradhë përpara bankës, si në javën e kaluar. Disa nga njerëzit përdorin maska, disa të tjerë jo. /BiMedia/

By I ZH

Leave a Reply