Në karantinë shtetërore futen edhe 308 qytetarë. Me kthimin e shtetasve tanë nga vendet e jashtme pritet që të rritet numri i qytetarëve që do të vendosen në karantinë shtetërore. Për këtë qëllim edhe rrjeti i hoteleve që po organizojnë karantinën shtetërore do të zgjerohet sot dhe ditëve në vazhdim. Ky trend gjithashtu pritet të krijojë vështirësi në kapacitetet e policisë dhe armatës. Derisa frekuentimi në shkallë të lartë i qytetarëve do të vështirësojë punën e institucioneve, prandaj të gjithë të kontribuojmë në kapërcimin e situatave!

By I ZH

Leave a Reply