Qeveria ka lëshuar një uebfaqe të re qendrore për të gjitha informacionet zyrtare mbi menaxhimin e koronavirusit që do të publikojë masat, rekomandimet dhe lajmet nga institucionet, transmeton BiMedia.

Adresa e faqes së qeverisë së re “Koronavirus MK” është koronavirus.gov.mk, ku qytetarët mund të informohen për të gjitha ankesat, këshillat, rekomandimet dhe ndalimet për të parandaluar përhapjen e virusit, si dhe këshillat mjekësore në rast të ndjeni simptomat, por edhe si të ofroni mbështetje psikologjike në kohë të izolimit të vetvetes.

Faqja është e shoqëruar edhe me aplikacione celularë (për Android dhe iOS) për qasje më të lehtë, të cilat rregullisht do të dërgojnë njoftime për qytetarët që do të instalojnë këtë kërkesë në telefonat e tyre, në lidhje me thirrjet e përditshme të qeverisë. për pajtueshmëri me masat, njoftimet për konferenca për shtyp, përkujtuesit e masave aktive dhe ndalimet dhe informacione të tjera në dobi të qytetarëve. Aplikimet mund të shkarkohen nga www.koronavirus.gov.mk/app.

Nën emrin e Koronavirus MK, qeveria ka krijuar gjithashtu faqet e rrjeteve sociale Facebook, Instagram dhe Twitter, të disponueshme tek linqet e mëposhtme:

www.facebook.com/koronavirus.gov.mk

www.instagram.com/koronavirus.gov.mk

BiMedia

By I ZH

Leave a Reply