Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se periudha e pushimit të paguar nga puna për shkak të kujdesit dhe edukimit të një fëmije të porsalindur dhe të birësuar zgjatet deri në skadimin e masave të përkohshme. Me një dekret të ligjit për marrëdhëniet e punës të miratuar nga Qeveria, mungesa e një punëtori për shkak të shtatzënisë, lindjes së fëmijëve dhe prindërve dhe birësimi vazhdon të rrjedhë dhe kompensimi i pagës vazhdon të paguhet deri në skadimin e masave të përkohshme për mbrojtje nga Përhapja dhe parandalimi i koronavirusit COVID-19.

Zgjatja e pushimit të lehonisë do të rregullohet përmes Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thekson se mbrojtja e mëmësisë është parësore, dhe kujdesi për shëndetin dhe sigurinë e nënave dhe fëmijëve nuk ka alternativë.

By I ZH

Leave a Reply