Në Karlsruhe të Gjermanisë një numër i madh qytetarësh kanë vendosur që të ndihmojnë pjesën tjetër të qytetarëve të cilët kanë nevojë, në këto ditë të vështira të epidemisë globale. Ata kanë vendosur ushqime dhe materijale sanitare në disa pjesë të caktuara të qytetit, me qëllim që njerëzit në nevojë të mund të furnizohen. /BiMedia/

By I ZH

Leave a Reply