Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoni sot ka shpallur rezultatet e regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe ekonomive familjare.


Janë regjistruar gjithsejë 2. 097 319 persona, shkruan Alsat.

Rezident: 1. 836 713

Jo rezident: 260 606

Nga numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar:

54, 21 për qind maqedonas

29.52 për qind shqiptarë

3.98 për qind turq

2, 34 për qind rom

1.18 për qind serb

0.87 për qind boshnjak

0.44 për qind vlleh

Nga numri rezident:

Maqedonas 58.44%

Shqiptarë 24.03 %

Turq 3.86 %

Romë 2.53%

Vlleh 0.47 %

Serb 1.3%

Boshnjak 0.87 %

Nga numri jo-rezident

Maqedonas 24.45%

Shqiptarë 66.36 %

Turq 4.79%

Romë 1.02%

Vlleh 0,19%

Serb 0.35%

Boshnjak 0.81 %