Mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe zbutja e ndikimit në ekonomi janë përparësitë tona në këto periudha të vështira, kur ne po përballemi me pandeminë e koronavirusit, tha LSDM në një deklaratë.
Përmes masave konkrete ne mbrojmë shëndetin e qytetarëve, por edhe i zbatojmë ato dhe një seri masash për të zbutur ndikimin në ekonomi.

Qeveria ka miratuar paketën e dytë të madhe ekonomike, me vlerë 200 milion euro, e cila ofron ndihmë të drejtpërdrejtë për të gjithë ata të prekur nga kriza – punëtorët, ekonomia, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dyqanet, zejtarët, atletët dhe artistët dhe të gjithë qytetarët, të cilat janë pjesë e ekonomisë informale.

Me këto masa, në këto periudha të vështira, ne do të kursejmë të paktën 250,000 vende pune dhe do të ndihmojmë mbi 35,000 ndërmarrje të kapërcejnë më lehtë këtë krizë shëndetësore dhe ekonomike.
Ne po ndërmarrim masa thelbësore, efektive dhe po kujdesemi për të gjithë qytetarët.

Ne jemi duke ulur të gjitha kostot jo-produktive, dhe në frymën e solidaritetit, të gjithë zyrtarët në nivel shtetëror dhe lokal në dy muajt e ardhshëm do të marrin një pagë minimale neto prej 14.500 denarë.

Presidentët dhe anëtarët e bordeve drejtuese dhe mbikëqyrëse të institucioneve publike, si dhe kryetarët dhe anëtarët e Këshillave Komunal, të cilët janë të punësuar, nuk do të marrin kompensim për kohëzgjatjen e krizës.

Në dy vjet e gjysmë të kaluar, ne kemi treguar dhe vërtetuar shumë herë që dimë dhe mund të përballemi me sfida serioze, të marrim vendime të guximshme për një të ardhme më të mirë, të arrijmë qëllimet dhjetëvjeçare të anëtarësimit në NATO dhe të fillojmë negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian. duke siguruar kështu një të ardhme të prosperuar për qytetarët dhe shtetin!
Do ta vërtetojmë edhe tani. Së bashku, të bashkuar, do të merremi me masa konkrete me këtë krizë të vështirë shëndetësore dhe ekonomike. /BiMedia/

By I ZH

Leave a Reply