Gjykata Themelore në Gjakovë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjakovës, duke i caktuar masën e paraburgimit një (1) muaj të pandehurit B. G., ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer dy vepra penale, grabitje dhe sulm seksual.

“Më 23 mars 2020 rreth orës 19:20 minuta, në Gjakovë, tek “Ria Mony Transfer”, i pandehuri i maskuar me një maskë medicinale, me kapelë në kokë dhe pistoletë në dorë e urdhëron punëtoren …., që të gjitha të hollat që ndodheshin aty t’i vendos në një qese najloni. Më pas i pandehuri nën kërcënimin e armës e detyron të dëmtuarën të futet në zyrën tjetër e cila përdoret për staf dhe e urdhëron të zhvishet, e dëmtuara me forcë e shtyn të pandehurin duke e lutur të mos i afrohet, e ku i pandehuri i merr të hollat dhe largohet.”

Me këto veprime i pandehuri, dyshohet të ketë kry er veprën penale “Grabitja” dhe veprën penale “Sulmi seksual”, vepra këto të sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

I pandehuri do të mbahet në paraburgim në kohëzgjatje prej një (1) muaj, i cili do të llogaritet nga data 25 mars 2020 dhe do të zgjasë deri më 24 prill 2020.

Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Krimeve të Rënda, Gëzim Pozhegu pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka konsideruar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit, pasi caktimi i masave tjera alternative do të ishin të pamjaftueshme për zhvillimin me sukses të procedurës penale.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

By I ZH

Leave a Reply