Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka treguar se cilat janë kategoritë që u lejohet të lëvizin brenda dhe jashtë karantinës.

Bashkëpunëtorët shëndetësorë, sektori i sigurisë, shërbimet publike, dhe mediat janë disa nga kategoritë që mund të lëvizin brenda dhe jashtë Prishtinës gjatë kohës sa zgjatë karantina.

Më poshtë mund ta lexoni listën e plotë:

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Minsitrisë së Tregtisë këto janë kategoritë që kanë të drejtë të lëvizin brenda dhe jashtë karantinës.

Profesionistet shendetesor
Bashkepunetoret shendetesor
Barnatoret, sipas orarit të kujdestarisë që e vendos Ministria e Shëndetësisë, AKPPM dhe Oda e Farmacistëve të Kosovës;
Bashkesite Fetare, Hortilultura, Funeralet
Kryqi i Kuq

Sektori i Sigurise
– Policia, IPK
– Ushtria
– AKI
– AME
– Kompanite e Sigurimit Fizim (private)
– Aviacioni: AShNA, AACK, Aeroportet
– Inspektoratet, qendror dhe lokal
– Sherbimi Korrektues (Gardianet)

Sherbimet Publike
– Pastrimi, mirembajtja, DDD (publike dhe private)
– KEK, KEDS, KOSTT, KESCO, Ujesjelles-kanalizim, Iber-Lepenci, Telekomi, Posta, Internet
– Media: TV, Radio, Portale
– Institucionet financiare
– Miniera
– Transporti i Zyrtareve (jo i udhetareve)
– Transporti i Mallerave

Administrata
– Stafi esencial i Administrates Qendrore
– Stafi esencial i Administrates Komulae

Trupa Diplomatike

2. Kompanitë e prodhimit, transmetimit e shpërndarjes së energjisë: KEK, KOSTT, KEDS, dhe ate vetëm për ekipet e veçanta për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

3. Ndërmarrjet t Ujësjellësëve Regjional dhe ate vetëm për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

4. Kompanitë e komunikimeve elektronike: Telekomi i Kosovës sh.a. dhe kompanive tjera që operojnë në këtë fushë dhe ate vetëm për ekipet e veçanta për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

5. Kompanitë të menaxhimit të deponive, pastrimit, mirëmbajtjes, higjienës e të dezinfektimit të rrugëve, shesheve e ndërtesave;

#rriNshpi /Lajmi.net/

By I ZH

Leave a Reply