Rezultatet në Ladorisht1.Idri Istrefi :540
2.Ramis Merko: 660

Rezultatet në Dollogozhdē1.Idri Istrefi :447
2.Ramis Merko: 673

Rezultatet në Llabunisht1.Idri Istrefi :1100
2.Ramis Merko: 1850

Rezultatet në Veleshtē1.Idri Istrefi :1449
2.Ramis Merko: 761

Rezultatet në Koroshisht1.Idri Istrefi :357
2.Ramis Merko: 397

Rezultatet në Vranisht1.Idri Istrefi :358
2.Ramis Merko: 214

Rezultatet në Radozhdē1.Idri Istrefi :162
2.Ramis Merko: 204

Rezultatet në Oktis1.Idri Istrefi :348
2.Ramis Merko: 560

Rezultatet në Kalisht1.Idri Istrefi :181
2.Ramis Merko: 303

Rezultatet në Misllodezhdë1.Idri Istrefi :138
2.Ramis Merko: 138

Rezultatet në Tateshin e Epërm1.Idri Istrefi :160
2.Ramis Merko: 237

Rezultatet në Frëngovë1.Idri Istrefi :310
2.Ramis Merko: 464